Izjava o soglasju

Izjava o soglasju

Strinjam se z obdelavo mojih osebnih podatkov, ki sem jih podal/a ob naročilu z namenom vzpostavljanja stika po elektronski pošti ali SMS sporočilih. Upravljavec osebnih podatkov je La Bonita, Ines Babić s.p., Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana. Z namenom zagotavljanja storitev bodo moji osebni podatki lahko posredovani tudi preverjenim pogodbenim obdelovalcem. Moji osebni podatki bodo pogodbenim obdelovalcem posredovani v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev.

Rok hrambe: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Seznanjen sem, da lahko soglasje kadarkoli prekličem. O preklicu soglasja bom obvestil neposredno upravljavca osebnih podatkov. Zavedam se, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem.

Kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. General Data Protection Regulation, »GDPR«) ali za namene neposrednega trženja.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne. Omejene so z veljavno zakonodajo in jih moramo izpolniti v določenih primerih. V primeru, da želite uveljaviti svoje zgoraj navedene pravice, nas obvestite na e-naslov ines@labonita.si ali na naslov La Bonita, Ines Babić s.p., Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana. Na podlagi 77. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov imate tudi pravico do pravnega varstva.

Obdelava podatkov temelji na mojem soglasju spodaj (6. člen, 1. odstavek Splošne uredbe o varstvu podatkov). S klikom na gumb potrjujem resničnost posredovanih osebnih podatkov in potrjujem, da sem seznanjen/a s svojimi pravicami.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
La Bonita, Ines Babić s.p., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.